Talböcker och ljudböcker för synskadade

En klar fördel med ljudboksformatet är att det ger möjlighet för människor med nedsatt syn att läsa böcker. Tidigare har endast talböcker funnits tillgängliga för detta behov. Båda formaten fungerar för personer med nedsatt syn eller annat funktionshinder. Men det finns vissa viktiga skillnader mellan ljudböcker och talböcker.

Skillnader och likheter

Talböcker är inlästa böcker som går att låna på biblioteket. Det är bara personer med någon form av läshinder som får låna hem talböcker. Med läshinder avses inte enbart nedsatt syn – andra exempel på hinder som innefattas av regeln är t.ex. dyslexi, muskelsjukdomar, neurologiska sjukdomar och koncentrationssvårigheter.

Skillnaden mellan talböcker och ljudböcker är att ljudböcker är kommersiellt framtagna produkter medan talböcker produceras av Myndigheten för tillgängliga medier. Talböcker är producerade med hjälp av offentliga medel och får inte säljas i kommersiellt syfte i vanliga butiker. Produktionen av talböcker med hjälp av offentliga medel regleras i upphovsrättslagen 17:e paragrafen. Den säger att personer trots funktionshinder (i detta fall läsnedsättning) ska kunna ta del av verket. Talböcker ges ut på ett format som kallas DAISY och kan spelas upp med en så kallad DAISY-spelare. Där går det att bläddra, söka och sätta bokmärken i talboken man lyssnar på. Det finns också talböcker utgivna i mp3-format som man kan spela upp på dator.

En annan skillnad mellan talböcker och ljudböcker är på vilket sätt de är inlästa. Ljudböcker är inlästa av en inläsare som själv kan sätta sin egen tonalitet på berättelsen. Inläsaren kan själv välja att använda olika typer av röstlägen beroende på vilken person som talar i berättelsen denne läser, och så vidare. En talbok är återberättad med neutral röst och återges alltid på samma sätt som boken är skriven. Därmed är det upp till lyssnaren själv att avgöra hur texten ska tolkas.

Även fast ljudböcker och talböcker inte riktigt är samma sak kan de användas för samma ändamål. Ett exempel på detta är när Synskadades Riksförbund höll en informationsträff på biblioteket i Karlsborg. Där berättade dem för intresserade om hur man kan lyssna på ljudböcker om man har nedsatt syn.