Bokförsäljningen ökar tack vare ljudböckerna

Den totala bokförsäljningen ökar i Sverige för första gången på flera år. Även om försäljningen av fysiska böcker fortsätter dala nedåt finns det ljusglimtar. Försäljningen av ljudböcker ingår numera i försäljningsstatistiken och bidrar till ett positivt resultat för den svenska bokhandeln. Däremot har de fysiska bokhandlarna fortfarande skäl att känna oro.

Försäljningen av fysiska böcker fortsätter att gå nedåt, rapporterar GP. Det som till stor del håller den uppe är försäljning av barn- och ungdomsböcker. Däremot ökar försäljningen av ljudböcker via olika streamingtjänster för ljudböcker. Det är första gången som Svenska Bokhandlareföreningen och Svenska Förläggareföreningen har tagit med statistik från streamingtjänsterna Storytel, Nextory och BookBeat i sin årliga publikation över hur bokförsäljningen sett ut i landet under året som gått.

Försäljningen som genereras via dessa streamingtjänster är väldigt låg i förhållande till hur branschen som helhet ser ut. Däremot ökade denna typ av försäljningskanaler mest under året som gick och dubblade sin försäljning jämfört med förra året. Samtidigt gick den fysiska bokförsäljningen ner med 2 procent vilket motsvarar hela 72,7 miljoner kronor.

Tar streamingtjänsterna över?

Av de tre nämnda ljudbokstjänsterna är Storytel den största aktören. Under 2016 har de även köpt förlaget Norstedts vilket kan innebära intressanta synergieffekter för branschen som helhet. BookBeat å sin sida ägs av Bonnier vilket också är ett förlag med många kända författare i sitt stall. Det är intressant att dessa streamingtjänster flyttar fram sina positioner medan den fysiska bokbranschen halkar efter. Det är få som tror att pendeln kommer svänga över till andra hållet och försäljningen av fysiska böcker kommer öka. De flesta är nog överens om att framtiden tillhör streamingtjänster som möter konsumenternas krav på tillgänglighet och utbud. Däremot lär inte den försäljningen av fysiska böcker upphöra inom den närmsta framtiden. Folk läser fortfarande böcker och kommer göra så även i framtiden. Dock lär framtiden gå mer åt det digitala hållet och de nivåer av fysiska upplagor som trycktes på 1900-talet ses redan i dag som ett minne blott.